Svanemerket

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket, innført i 1989 av Nordisk Ministerråd.

Nordisk Miljømerking har som mål å redusere den totale miljøbelastningen, og kontrollerer at produkter og tjenester oppfyller definerte miljøkrav blant annet gjennom tester fra uavhengige laboratorier og gjennom kontrollbesøk hos produsentene. For at et produkt skal bli Svanemerket, må det blant annet oppfylle krav til innholdsstoffenes nedbrytning i naturen og innholdet av en rekke navngitte kjemikalier.

Les mer om Svanemerket på http://www.svanemerket.no