Miljø

Dr Greve Pharma tar hensyn til miljøet.

Parabener

Alle hygiene- og kosmetikkprodukter som inneholder vann er nødt til å konserveres på en eller annen måte for å forhindre vekst av uønskede mikroorganismer.

Parabener (metyl-, etyl-, propyl- butyl- og isobutylparabener) er en klasse konserveringsmiddel som er mye brukt i hygiene- og hudpleieprodukter. Generelt ansees råstoffene å være blant de tryggeste konserveringsmidlene som finnes på markedet, men det har i senere tid vært en del negative medieoppslag rundt særlig de langkjedede parabenene (propyl-, butyl- og isobutylparabener). EUs vitenskaplige komite (SCCP) har erklært at de ønsker å ta en ny helse- og miljømessig vurdering av bruken av langkjedede parabener, mens de kortkjedede (metyl- og etylparabener) er ansett som “ufarlige”.

For en som ikke er innsatt i kjemi er det ikke nødvendigvis så lett å skille mellom kort- og langkjedede kjemiske forbindelser. Vi har derfor helt unngått å bruke parabener i Dr Greve Pharma. Med tanke på at flere etterhvert har blitt mer skeptisk til ulike typer tilsetningsstoffer har vi også valgt å merke dette på produktene våre, slik at du som forbruker kan ta et valg på hvordan du velger.

Miljø

  • Dr Greve Pharmas produkter til baby og mor er miljøtilpassete produkter basert på Svanens kriterier.
  • Ingrediensene i produktene til baby og morer nøye vurdert ut i fra Den Nordiske Miljømerkingens krav.
  • Emballasjen er minimalisert i forhold til produktets vekt.
  • Emballasjen er minimert slik at transportløsningene blir mest mulig effektive gjennom hele produktets livsløp.

Allergi

  • En stor andel av produktene fra Dr Greve Pharma er dermatologisk testet på sensitiv hud. Dette er en test som dokumenterer at produktene ikke skaper irritasjon hos personer som er ekstra utsatt for dette.
  • Dr Greve Pharma Babyproduktene er parfymefrie, og anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.
  • Dr Greve Pharma produkter som antas å kunne komme i kontakt med øyne har gjennomgått en spesiell test som viser at de er milde mot øynene.

Svanemerket

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket, innført i 1989 av Nordisk Ministerråd. Nordisk Miljømerking har som mål å redusere den totale miljøbelastningen, og kontrollerer at produkter og tjenester oppfyller definerte miljøkrav blant annet gjennom tester fra uavhengige laboratorier og gjennom kontrollbesøk hos produsentene. For at et produkt skal bli Svanemerket, må det blant annet oppfylle krav til innholdsstoffenes nedbrytning i naturen og innholdet av en rekke navngitte kjemikalier.

Les mer om Svanemerket på http://www.svanemerket.no

Norges Astma- og allergiforbund

NAAF er en interesseorganisasjon for mennesker med astma og allergi og teller ca. 20 000 medlemmer. NAAF jobber for å finne årsaker til astma, allergi og relaterte sykdommer, og for å spre informasjon slik at de som er rammet kan oppnå best mulig livskvalitet. På det politiske plan har NAAF en viktig oppgave i å fremme medlemmenes sak overfor myndighetene. NAAF anbefaler bruk av Dr Greve Pharma produkter for baby.

Les mer om Norges Astma- og Allergiforbund på http://www.naaf.no