Norges Astma- og allergiforbund

NAAF er en interesseorganisasjon for mennesker med astma og allergi og teller ca. 20 000 medlemmer.

NAAF jobber for å finne årsaker til astma, allergi og relaterte sykdommer, og for å spre informasjon slik at de som er rammet kan oppnå best mulig livskvalitet. På det politiske plan har NAAF en viktig oppgave i å fremme medlemmenes sak overfor myndighetene. NAAF anbefaler bruk av Dr Greve Pharma produkter for baby.

Les mer om Norges Astma- og Allergiforbund på http://www.naaf.no