Medisiner under graviditet og amming

Under graviditeten endres mye i kroppen din, men den vil stort sett reagere likt på legemidler som før du ble gravid. Allikevel skal du være forsiktig med hvilke legemidler du tar både når du er gravid, og når du ammer. Noen medisiner kan påvirke fosteret eller gå over i morsmelken og dermed får babyen din legemiddelet i seg dersom du ammer. Legemidler som kan være fosterskadelige kalles teratogene på fagspråket.

Husk alltid å gi beskjed til lege, tannlege og på apoteket at du er gravid.

Faste medisiner

Det er viktig så tidlig som mulig i graviditeten å informere fastlegen eller jordmoren din om faste medisiner du går på. Sammen vurderer dere risikoene ved å fortsette med medisinene, eventuelt redusere dosen, eller ved å kutte de helt ut under graviditeten. Dette er en avgjørelse som må gjøres i samråd med legen din.

Behovsmedisiner

Du bør ha en lavere terskel for å oppsøke lege når du er gravid enn ellers. Enkelte sykdommer, som for eksempel urinveisinfeksjon, kan være skadelig for fosteret, og disse må behandles med legemidler. Det er likevel viktig at du ikke tar medisiner som du egentlig ikke trenger, dette gjelder også medisiner du får kjøpt reseptfritt på apoteket. Les alltid pakningsvedlegget.

Smertestillende legemidler

På apoteket får du kjøpt ulike smertestillende legemidler. Paracetamolholdige legemidler, som Paracet/Pinex/Panodil, kan tas under graviditet og amming dersom det er nødvendig. Paracetamol bør kun brukes kortvarig. Andre alternativer anbefales kun i samråd med lege.

Legemidler mot tett nese

Mange gravide opplever langvarig tett nese, særlig i siste del av svangerskapet. Du bør først prøve om saltvannsspray til nesen kan hjelpe. Hvis dette ikke hjelper, kan du i kortere perioder bruke slimhinneavsvellende nesespray som Otrivin/Rhinox. Disse skal ikke brukes lenger enn 10 dager i strekk.

Allergimedisiner

Du bør kun ta allergimedisiner i samråd med lege.

Kvalmestillende legemidler

Det finnes enkelte kvalmestillende legemidler som kan brukes under graviditet, spør legen eller jordmoren din. Armbånd mot kvalme, akkupressur, har hatt gode resultater mot svangerskapsrelatert kvalme, og anbefales å prøve i svangerskapsomsorgen utgitt av Helsedirektoratet. Enkelte apotek selger slike armbånd.

Legemidler mot halsbrann

Det finnes reseptfrie legemidler mot halsbrann som kan brukes under graviditet, for eksempel Gaviscon. Dersom dette ikke hjelper kan legen din skrive ut resept på andre legemidler.

Legemidler mot forstoppelse

Det finnes reseptfrie legemidler mot forstoppelse som kan brukes under graviditet og amming, for eksempel Duphalac. Spør på apoteket for flere råd.

 

Naturmidler/Naturlegemidler

Naturlegemidler er regulert av legemiddelloven, og det stilles samme krav til kvalitet og renhet som for legemidler. Det stilles derimot ikke de samme strenge kravene til dokumentasjon. På grunn av mangelfull dokumentasjon er ingen naturlegemidler anbefalt under graviditet og amming uten samråd med lege.

Naturmidler er basert på naturlige urter og planter, og er regulert av Mattilsynet. Det stilles ikke de samme kravene til naturmidler som for naturlegemidler. Dokumentasjonen for effekt og bivirkninger er mangelfull for mange av naturmidlene. Flere naturmidler inneholder stoffer som kan være skadelig for fosteret og Mattilsynet advarer gravide og ammende mot å ta naturmidler.

Gi alltid beskjed til jordmor eller fastlege dersom du har begynt å ta naturlegemidler/naturmidler eller reseptfrie og reseptpliktige legemidler.

Har du spørsmål om bruk av medisiner under graviditet eller amming, kan du spørre Trygg Mammamedisin. Nettsiden er den eneste offentlige tjenesten som tilbyr individuelle råd om medisiner til gravide og ammende.

Referanse:

Felleskatalogen, Norsk elektronisk legehåndbok, Lommelegen.no, Statens Legemiddelverk, Helsedirektoratet