Forebygg forgiftninger

Barn mellom 1 og 4 år er mest utsatt for uhell som fører til forgiftninger. Det er derfor viktig å forebygge, og gjøre noen enkle tiltak i hjemmet.

Medisinsk kull

Du bør alltid ha medisinsk kull lett tilgjengelig hjemme. Dette kjøper du på reseptfritt på apoteket. Medisinsk kull er helt ufarlig å gi, men det er ikke alltid nødvendig, og det er ikke alltid at det er nok for å unngå forgiftningsskader. Les mer om medisinsk kull på http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00101/IS-1634_medisinsk_k_101349a.pdf.

Legemidler

Det er viktig å lære barn tidlig respekt for legemidler, og at legemidler ikke er godteri.

  • Legemidler skal alltid oppbevares utilgjengelig for barn. Dette gjelder også reseptfrie legemidler og kosttilskudd som for eksempel multivitaminer.
  • Vær spesielt observant på håndvesker og bager som kan inneholde legemidler. Disse står ofte på gulvet der barn lett får tak i dem.
  • Les pakningsvedlegget første gang du eller barnet ditt bruker et legemiddel.
  • Bruk alltid legemidler som avtalt med legen, eller etter dosering på pakningen og i pakningsvedlegget for reseptfrie legemidler.
  • Før du gir legemiddel til barnet bør du dobbeltsjekke at det er riktig legemiddel du gir, og riktig dosering.
  • Ikke bruk legemidler som har gått ut på dato, disse kan være giftige og skal leveres på apoteket for sikker destruksjon.

 

Kjemiske produkter

Kjemiske produkter som for eksempel white sprit og ovnrens kan skape alvorlige forgiftninger. Slike produkter skal derfor alltid oppbevares utilgjengelig for barn, og helst i låste skap.

  • Oppbevar alltid kjemiske produkter i original emballasjen; aldri fyll dem over på brusflasker eller tilsvarende
  • Vær oppmerksom på at barn kan klare å åpne flasker til tross for barnesikrede korker
  • Selv kjemiske produkter uten noen advarselsmerking kan medføre forgiftning.

Tobakk og nikotinholdige preparater skal oppbevares utilgjengelig for barn. Tenk også her på håndvesker og liknende som kan inneholde dette og som står lett tilgjengelig på gulvet.

 

Planter

Noen planter kan være giftige når de spises eller smakes på. Spør derfor alltid på gartneriet eller hos blomsterhandleren etter planter som ikke er giftige når du kjøper nye planter.

Se www.giftinfo.no for mer informasjon om hvilke planter som er trygge, og hvilke som er giftige.

 

Les flere tips til barn her

Referanse: www.helsedirektoratet.no