Hjemme med sykt barn?

Det kan være forskjellig oppfatning av når barnet bør være hjemme fra barnehage eller dagmamma på grunn av sykdom. Er du i tvil om du bør holde barnet hjemme, bør du ringe til barnehagen på forhånd og spørre hva de synes er best. Det er ikke noe hyggelig for barnet å møte opp i barnehagen eller hos dagmamma for så å bli sendt hjem igjen.

Generelle anbefalinger fra Folkehelseinstituttet

  • Brennkopper: Barnet kan gå i barnehagen dersom det kun er små åpne sår, og disse er godt tildekket. Dersom sårene er større må de være tørre og på bedringens vei før barna går i barnehage.
  • Diaré med eller uten brekninger: Barn kan gå i barnehagen 2 dager etter at symptomene har gitt seg. Dette gjelder også for barn som bruker bleie. Barn kan ha noe løs avføring uten at det er diaré; da er det opp til foreldrene å avgjøre om tilstanden er utenom det normale.
  • Feber: For sin egen del bør barnet holdes hjemme ved feber. Det er også en del barnehager som har regel på at barnet skal ha vært feberfri i 24 timer før barnehagestart.
  • Forkjølelse/influensasymptomer/hoste/ørebetennelse uten feber: Dersom barnets almenntilstand er god kan barnet gå i barnehage eller dagmamma selv om det er forkjølet, hoster eller har influensaliknende symptomer. Ved langvarig hoste bør barnet undersøkes for kikhoste
  • Hodelus/Barnemark: Så snart behandling mot lus er satt i gang kan barnet gå i barnehage.
  • Kikhoste: Barnet kan gå i barnehage senest 5 dager etter igangsatt behandling. Dette vil legen informere dere om.
  • Kusma: dersom barnet ikke er vaksinert mot kusma kan det gå i barnehagen 9 dager etter at hevelsen startet.
  • Meslinger: Hvis almenntilstanden tilsier det, kan barnet gå i barnehagen 4 dager etter at utslettet startet.
  • Ringorm/Skabb: Barnet kan gå i barnehagen dagen etter at behandlingen er startet
  • Vannkopper: Barnet kan gå i barnehagen når vannkoppene begynner å tørke inn.
  • Øyekatarr/øyeinfeksjon: Dersom barnet har sterk grad av øyekatarr med mye pussdannelse bør barnet holdes hjemme til pussdannelsen avtar. Foreldre avgjør i så fall om barnet bør undersøkes av lege. Barnehageansatte eller dagmamma kan normalt sett ikke kreve at barnet er undersøkt av lege og eventuelt fått øyedråper mot infeksjonen før barnet kommer i barnehagen eller til dagmamma, men her bør det foreligge god kommunikasjon mellom foreldrene og de ansatte. Ved mild til moderat øyekatarr kan barnet gå i barnehage eller til dagmamma.

Ved munnsår (Herpes simplex) Hånd-fot-munnsyke, loppebit og vorter kan barnet gå i barnehagen dersom almenntilstanden er god.

Dersom du og barnehagen/dagmammaen er i tvil om barnet skal holdes hjemme, kan du rådføre deg med helsestasjon eller fastlegen din.

Les mer om øreverk her

Referanse
Cappelens store bok om barnet, Nina Misvær, 2005; Folkehelseinstituttet